Afspraak maken bij Nutri-Salud

U kunt mij telefonisch bereiken via 06 3443 44 15 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. Wanneer ik niet in staat ben de telefoon op te nemen, verzoek ik u naar de boodschap te luisteren en uw naam en telefoonnummer in te spreken. Ik neem dan contact met u op. U kunt ook via e-mail of Facebook een terugbelverzoek doen.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij door te geven. Wanneer u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tarieven

Onderstaande prijzen zijn alleen van toepassing wanneer:

  • u de maximale vergoeding van uw zorgverzekering bereikt heeft
  • Nutri-Salud géén contract heef t met uw zorgverzekering
  • u de gemaakt afspraak niet nakomt
  • u niet minimaal 24 uur vóór de afgesproken tijd heeft afgezegd
OmschrijvingBedrag in €
Huisbezoek in Bemmel26,00
Eerste consult van 60 minuten70,00
Herhalingsconsult van 30 minuten35,00
Behandeling per kwartier17,50
Niet nakomen van een afspraak25,00
OmschrijvingBedrag in €
Huisbezoek in Bemmel26,00
Eerste consult van 60 minuten70,00
Herhalingsconsult van 30 minuten35,00
Behandeling per kwartier17,50
Niet nakomen van een afspraak25,00
Vergoeding

Bij basisverzekering:

  • 3 uur per jaar voor dieetadvisering ten laste van het eigen risico
  • voor kinderen tot 18 jaar géén eigen risico

Bij aanvullende verzekering:

  • een aantal verzekeraard vergoedt extra uren dieetadvisering
  • deze uren vallen niet onder het eigen risico

Bij ketenzorg:

  • mensen met diabetes, COPD en/of met een cardiovasculair risico hebben naast een eventuele basisverzekering ook recht op een vergoeding van 3 uur buiten de basisverzekering als er gewerkt wordt in een zogenaamde ketenzorg. Hierbij geldt geen eigen risico.

Lees ook deze informatie op onderstaande websites:

Overzicht vergoedingen Diëtetiek
Dieetadvisering en andere zaken

Nutri-Salud
Dorpsstraat 30a
6681BN Bemmel

06-34434415
info@nutri-salud.nl